ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்/மேலாண்மை

ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்/மேலாண்மை
Hotel Management / Management


ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்
1. அரசு மகளிர் கலைக் கல்லூரி, இராமநாதபுரம்
    (Govt. Arts College for Women, Ramanathapuram)


2. கிங்க்ஸ் இன்ஸ்டிடு    
    (Kings Institute of Catering and Hotel Management, Ramanathapuram)

 
3. தாசிம் பீவி அப்துல் காதர் மகளிர் கல்லூரி, கீழக்கரை 
    (Thassim Beevi Abdul Kadar College for Women, Ramanathapuram)மேலாண்மை

1. அரசு மகளிர் கலைக் கல்லூரி, இராமநாதபுரம்
    (Govt. Arts College for Women, Ramanathapuram)


2. கிங்க்ஸ் இன்ஸ்டிடு
    (Kings Institute of Catering and Hotel Management, Ramanathapuram)

 
3. தாசிம் பீவி அப்துல் காதர் மகளிர் கல்லூரி, கீழக்கரை 
    (Thassim Beevi Abdul Kadar College for Women, Ramanathapuram)

0 comments

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 Ramanathapuram 2Day
Designed by FTech Cooperated with S.S.Karthik
Posts RSSComments RSS
Back to top