பொறியியல்


பொறியியல் கல்லூரிகள், இராமநாதபுரம்
   4 பொறியியல் கல்லூரிகள:

   அண்ணா தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம்,  ராமநாதபுரம் வளாகம்
   Anna University Tiruchirappali, Ramanathapuram Campus

  கணபதி செட்டியார் பொறியியல் கல்லூரி
   Ganapathy Chettiar College of Engineering and Technology, Paramakudi

  முகமது சதக் பொறியியல் கல்லூரி
   Mohamed Sathak Engineering College, Kilakarai

  செய்யது அம்மாள் பொறியியல் கல்லூரி
   Syed Ammal Engineering College, Ramanathapuram

  0 comments

  :) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

   
  © 2011 Ramanathapuram 2Day
  Designed by FTech Cooperated with S.S.Karthik
  Posts RSSComments RSS
  Back to top